کانال اینستاگرام تکتاز برای دریافت اطلاع از آخرین محصولات و اخبار


تولید کننده:
انتخاب تولید کننده

چسب ، سلفون

چسب چوپ تکتازHSH

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب نواری شیشه ای

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب حرارتی جانسون

 

برای قیمت تماس بگیرید

سلفون PVC

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب شیشه ای کریستال

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب اسپری تکتاز HSH

 

برای قیمت تماس بگیرید
بالا