کانال اینستاگرام تکتاز برای دریافت اطلاع از آخرین محصولات و اخبار


تولید کننده:
انتخاب تولید کننده

چسب ، سلفون

چسب چوپ تکتازHSH

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب اسپری تکتاز HSH

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب نواری شیشه ای

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب حرارتی جانسون

 

برای قیمت تماس بگیرید

سلفون PVC

 

برای قیمت تماس بگیرید

چسب شیشه ای کریستال

 

برای قیمت تماس بگیرید
بالا